Σάββατο, 18 Ιουνίου 2016

A resuscitative stroll by the sea, FL

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Walking on that bridge, we sucked enough oxygen in our lungs. It was a 5 or 6 kilometres night walk. Fresh air. Breath.                                                                                                                                                                                                                             

After some metres we saw the boats on the water. What a calm and peaceful landscape.

  

Finally we passed on the otherside, looking for a place to take some rest.


Δεν υπάρχουν σχόλια: