Σάββατο, 16 Απριλίου 2016

 

Η άνοιξη είναι εδώ με τα όμορφά τις χρώματα.. ένα κατακόκκινο λιβάδι από παπαρούνες έξω από την Ροδόπολη Σερρών. 

Spring is here with all these joyful colours.. a totally red grass - land full of poppies, out of Rodopoli Serron.


Δεν υπάρχουν σχόλια: