Παρασκευή, 30 Δεκεμβρίου 2011

Every breath you take

Every move you make
Every bond you break
Every step you take

I'll be watching you

Every single day
Every word you say
Every game you play
Every night you stay
I'll be watching you

Oh can't you see
You belong to me
How my poor heart aches
With every step you take.... 

Δεν υπάρχουν σχόλια: