Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2009

  /__\ (_  _)( )_( )(_  _)( \( )  /__\  
/(__)\ )( ) _ ( _)(_ ) ( /(__)\
(__)(__)(__) (_) (_)(____)(_)\_)(__)(__)
.@. .
@m@,. .@
.@m%nm@,. .@m@
.@nvv%vnmm@,. .@mn%n@
.@mnvvv%vvnnmm@,. .@mmnv%vn@,
@mmnnvvv%vvvvvnnmm@,. .@mmnnvvv%vvnm@
@mmnnvvvvv%vvvvvvnnmm@, ;;;@mmnnvvvvv%vvvnm@,
`@mmnnvvvvvv%vvvvvnnmmm;;@mmnnvvvvvv%vvvvnmm@
`@mmmnnvvvvvv%vvvnnmmm;%mmnnvvvvvv%vvvvnnmm@
`@m%v%v%v%v%v;%;%;%;%;%;%;%%%vv%vvvvnnnmm@
.,mm@@@@@mm%;;@@m@m@@m@@m@mm;;%%vvvnnnmm@;@,.
.,@mmmmmmvv%%;;@@vmvvvvvvvvvmvm@@;;%%vvnnm@;%mmm@,
.,@mmnnvvvvv%%;;@@vvvvv%%%%%%%vvvvmm@@;;%%mm@;%%nnnnm@,
.,@mnnvv%v%v%v%%;;@mmvvvv%%;*;*;%%vvvvmmm@;;%m;%%v%v%v%vmm@,.
,@mnnvv%v%v%v%v%v%v%;;@@vvvv%%;*;*;*;%%vvvvm@@;;m%%%v%v%v%v%v%vnnm@,
`@mnnvv%v%v%v%%;;@mvvvvv%%;;*;;%%vvvmmmm@;;%m;%%v%v%v%vmm@'
`@mmnnvvvvv%%;;@@mvvvv%%%%%%%vvvvmm@@;;%%mm@;%%nnnnm@'
`@mmmmmmvv%%;;@@mvvvvvvvvvvmmm@@;;%%mmnmm@;%mmm@'
`mm@@@@@mm%;;@m@@m@m@m@@m@@;;%%vvvvvnmm@;@'
,@m%v%v%v%v%v;%;%;%;%;%;%;%;%vv%vvvvvnnmm@
.@mmnnvvvvvvv%vvvvnnmm%mmnnvvvvvvv%vvvvnnmm@
.@mmnnvvvvvv%vvvvvvnnmm'`@mmnnvvvvvv%vvvnnmm@
@mmnnvvvvv%vvvvvvnnmm@':%::`@mmnnvvvv%vvvnmmm@'
@mmnnvvv%vvvvvnnmm@'`:::%%:::'`@mmnnvv%vvmmmm@
`@mnvvv%vvnnmm@' `:;%%;:' `@mvv%mvmm@'
`@mnv%vnnm@' `;%;' `@n%mmn@'
`@m%mm@' ;%;. `@mm@'
@m@' `;%; `@'
`@' ;%;. '
` `;%;

Δεν υπάρχουν σχόλια: