Κυριακή, 8 Ιουνίου 2008

Bostons
The three all time very best players of that team.
Ray Allen - Kevin Garnett - Paul Pierce

Δεν υπάρχουν σχόλια: